Taller d'idees - ASSOCIACIÓ D'INTEGRACIÓ SOCIAL

ASSOCIACIÓ D'INTEGRACIÓ SOCIAL
TALLER D'IDEES

C/ Sant Pelegrí 3, Mataró 08301
Tlf: 687 270 897

taller d'idees

colabora amb el Taller d'idees

DADES DE L'ENTITAT
@Can Fulgarolas - C/ Tolón 8-18, 08301 Mataró
CIF G64431554
Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya núm 34056
Registre de l'Ajuntament de Mataró núm. 474
Adreça electrònica: tallerdidees@tallerdidees.org
Web: www.tallerdidees.org

Àrea:
Persones amb discapacitat

Missió:
Millorar la qualitat de vida incidint en el desenvolupament personal i integració de les persones amb discapacitat, a través de l'art i la teràpia.

Visió:
Ampliar la nostra oferta perquè cada vegada més persones es puguin beneficiar dels nostres serveis i crear un Centre de Creació Artística (seguint el model Creative Growht Art Center http://creativegrowth.org)

Valors que regeixen la nostra Associació
Integració
Creixement personal
Millora de la qualitat de vida
Creativitat
Implicació
Innovació
Entusiasme
Qualitat del servei
Pro activitat
Xarxa
Participació

Aspectes de la personalitat de l'Associació
Professionalitat
Entusiasme, creativitat, innovació, valentia
Ens centrem en l'interès i la necessitat de la persona atesa
Creiem en l'art com a mitjà de transformació personal i social

Beneficis per als participants
Formació de qualitat
Autodeterminació
Integració i des estigmatització
Autoestima-autoconfiança
Millora de les relacions personals i socials
Millora de la comunicació i expressió

Serveis prioritaris
Cursos per a les persones
Cursos per a professionals
Exposicions, conferències i / o participació en jornades
Atenció a les famílies
Teràpia individual i grupal
Assessorament
Sensibilització i difusió

El Taller d'Idees és una Associació, iniciativa d'un grup obert de professionals (educadors socials, psicòlegs, treballadors socials ...) amb experiència en el camp de les relacions d'ajuda i l'atenció integral per a persones amb diversitat funcional que conflueixen en el treball de les persones amb discapacitat.

Des de l'any 2005 totes les idees s'han anat transformant en projectes.

Tot sorgeix de les ganes i de la inquietud per impulsar i generar una nova forma de treballar amb les persones amb diferents capacitats. Al mateix temps, també amb una clara vocació de projecció exterior, de participació en la comunitat, de reconeixement dels valors de les persones, i de la creació de sinergies amb altres entitats i la seva gent.

Les persones que formen el taller creiem fermament en la tasca que duem a terme. Ès per això, que ens impliquem en donar noves idees i invertir energies en concretar nous projectes que puguin ser útils i aplicables.

Projectes que aporten un plus de qualitat de vida en les persones amb discapacitat i alhora ofereixen a la societat una altra visió i coneixement d'aquestes. Amb una clara missió de contribuir a la transformació social cap a la inclusió de les persones amb diferents capacitats, reduint l'estigmatització i els prejudicis que recauen sobre aquests col.lectius.

Les persones que integrem l'Associació treballem amb aquest col.lectiu des de fa molts anys. A través del coneixement que ens ha aportat la nostra experiència ens adonem que hi ha un buit en els recursos i els serveis existents per tal que les persones amb discapacitat es puguin desenvolupar personalment, culturalment, socialment i donar un pas més en la millora de la seva qualitat de vida. A més també creiem que és important que la societat conegui i percebi que les persones amb diferents capacitats aporten valor a la comunitat. El valor de la diferència.

Donacions a l'Associació Taller d'Idees

Taller d'idees a facebook
Col·laboren:

fundacio maresme

Club Hoquei Mataró

casa de la musica

cronopis

esmandies

centre de desenvolupament huma del maresme